Velkommen til Kohberg.

Hvilken side ønsker du at besøge?

Luk
Hero
Fra mark til mave

Miljørigtigt forbrug

Vi stræber efter at indarbejde bæredygtige alternativer og minimere spild i hele vores værdikæde – fra råvarerne dyrkes på marken, til de færdige brød bliver købt af vores kunder..

Brød er en naturlig del af vores daglige kost – og hos Kohberg starter den naturlige proces allerede på marken. Som bageri arbejder vi hver dag med friske råvarer – og når først vores brød er bagt, har de begrænset holdbarhed. Derfor er det vigtigt, at vi gennem hele vores værdikæde har fokus på at optimere vores processer og minimere spild i alle led – fra råvarerne bliver dyrket på marken, til de færdige brød bliver leveret til vores kunder. Kun på den måde kan vi sikre, at mest muligt af vores brød bliver spist, præcis som det blev bagt til.

FN's verdensmål nr. 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Som fødevarevirksomhed er det naturligt for os at arbejde med FN's verdensmål nr. 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Et fokus, der i dag er en integreret del af hele vores værdikæde - fra råvarerne spirer på marken, til de færdige brød bliver købt af vores kunder.

 

Det forpligter os til at undgå forurenende stoffer og gennem hele vores produktion at sikre mindst mulig påvirkning af klima og miljø. Vi arbejder dedikeret for at reducere mængden af affald, og vi har gennem en målrettet indsats optimeret vores emballager, så vi bruger mindst muligt plast. Samtidigt arbejder vi fortsat for, at alt det plast, vi anvender i vores emballager, skal være genanvendeligt.

I Kohberg vil vi være del af den grønne omstilling, og energikrisen har givet vind i sejlene til en lang række grønne projekter, vi allerede havde i støbeskeen.
René Normann Christensen CEO
FN's verdensmål nr. 7

Bæredygtig energi

I 2022 har vi taget hul på en lang række bæredygtige initiativer, der betyder, at vi fremover også vil have fokus på verdensmål nr. 7: ”Bæredygtig energi”. Vi forventer, at vores investeringer i energibesparende løsninger samlet set vil reducere vores CO2-udledning med mere end 1.200 ton om året. 

 

Samtidig arbejder vi for at kunne bidrage til, at beboerne i vores nærområde får mulighed for at udskifte deres fossile varmekilder med grøn fjernvarme.