Velkommen til Kohberg.

Hvilken side ønsker du at besøge?

Luk
Hero
Code of conduct

Vores principper

Hos Kohberg har vi særligt fokus på klima, sundhed og mennesker, der udgør de bærende søjler i vores arbejde med CSR.

Alle områder inden for Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption blev i 2022 evalueret som værende tilfredsstillende, da de er dækket af vores Code of Conduct samt lovgivningen i ‘lande med lav risiko’. 

Vi arbejder på at reducere vores påvirkning af miljø og klima og anser vores indsats for at være hovedsageligt ’grøn’ på dette område. Vi er bevidste om vores ansvar overfor miljøet og mener, at dette område fortsat er et vigtigt fokusområde.

Formålet med Kohberg Bakery Group A/S "Code of conduct" er at skabe og fremme ansvarlige arbejdsforhold over hele verden.

Menneskerettigheder

 • Kohberg er modstander af krænkelse af internationalt erklærede menneskerettigheder og ønsker kun at samarbejde med leverandører, som deler denne holdning
 • Kohberg og leverandøren er forpligtiget til at overholde lokale love og standarder i de lande, hvor Kohberg eller leverandøren driver forretning
 • Leverandøren indestår for, at underleverandører overholder lokale regler og love, samt de internationale menneskerettigheder

Arbejdstagerrettigheder

 • Leverandøren er forpligtet til at anerkende organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling
 • Leverandøren er forpligtet til ikke, at vil drage nytte af tvangsarbejde
 • Leverandøren er forpligtet til at overholde ILO (International Labour Organisation) konventionernes anbefalinger vedrørende minimumsalderen for ansættelse. Minimumsalderen er (1-lande/U-lande): 13/12 år for let arbejde; 15/14 år for almindeligt arbejde; og 18/18 år for farligt arbejde
 • Leverandøren er forpligtet til at afstå fra at involvere sig i eller drage nytte af børnearbejde. Børnearbejde defineres her som arbejde, der truer barnets helbred, uddannelse eller udvikling, selvom det måtte være i overensstemmelse med ILO­konventionerne, hvad angår alder og karakter af arbejdet
 • Leverandøren er forpligtet til at afholde sig fra enhver diskrimination af sine medarbejdere på grund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, national eller social oprindelse

Miljø

 • Leverandøren er forpligtet til at overholde lokale love og standarder i relation til miljøspørgsmål
 • Leverandøren er forpligtet til proaktivt at træffe nødvendige forholdsregler og tage nødvendige initiativer til at minimere negative miljømæssige konsekvenser af sine aktiviteter

Arbejdsmiljø

 • Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til alle gældende love og regler, skal sikres. Som minimum skal det sikres, at faciliteterne overholder gældende lokal lovgivning vedrørende sundhed, sikkerhed, miljø og arbejdsforhold

Anti korruption

 • Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse
 • Enhver form for korruption, herunder bestikkelse, afpresning og returkommission, er uacceptabel for Kohberg, uanset lokale love og praksis. Derfor er leverandøren forpligtet til at afstå fra at involvere sig i eller drage nytte af korruption i forbindelse med leverancer til Kohberg