Velkommen til Kohberg.

Hvilken side ønsker du at besøge?

Luk
Hero

Kohbergs CSR 2023

Udover at være Kohbergs årlige rapportering af vores samfundsansvar, udgør CSR-rapporten også vores lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. §99a i Årsregnskabsloven.

Desuden er CSR-rapporten Kohbergs årlige CoP-rapport (Communication on Progress) til FN’s Global Compact program.