Velkommen til Kohberg.

Hvilken side ønsker du at besøge?

Luk
Hero
Vilkår og betingelser

Konkurrencebetingelser

1. Berettigelse til deltagelse

Konkurrencen afholdes af Kohberg Bakery Group A/S, Kernesvinget, 6392 Bolderslev, CVR Nr.: 11326943. Konkurrencen er ikke købstinget. For at deltage i konkurrencen skal man svare rigtigt på 3 ud af 5 spørgsmål i quizzen. Ved at deltage accepterer deltageren automatisk konkurrencebetingelserne. Det er kun muligt at deltage én gang per person. Det er ikke tilladt at deltage i en andens navn.

Ansatte i Kohberg Bakery Group A/S samt deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Konkurrencen gælder kun under karrieremessen. Vinderen af præmien bliver kontaktet via mail.

2. Præmie og udtrækning af vinder

Der udloddes en lampe til en værdi af 499 kr. (vejledende udsalgspris).

Vinderen bliver underrettet via mail. I forbindelse med denne underretning vil vinderen blive opfordret til at meddele Kohberg Bakery Group A/S om supplerende kontaktoplysninger, der er nødvendige for at modtage præmien.

Hvis en deltager ikke svarer eller ikke kan træffes inden for 14 dage efter tidspunktet for underretningen, bortfalder vedkommendes krav på præmien, og en ny vinder findes.

Trækning af vinderen foregår tilfældigt via Playables tilfældighedsgenerator.

3. Afsluttende bestemmelser

Præmien kan ikke overdrages til en tredjepart. Resultatet kan ikke indbringes for domstolene. Kohberg Bakery Group A/S hæfter generelt ikke for, at deltagernes oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Deltageren kan ikke gøre krav på godtgørelse, skadeserstatning eller lignende over for Kohberg Bakery Group A/S.