Velkommen til Kohberg.

Hvilken side ønsker du at besøge?

Luk
Hero
AHMAD EL-HAJJ OG ROBERT DUE JENSEN ARBEJDER PÅ VORES LAGER I TAASTRUP

“Her er en meget fri tone, ikke noget med kæft, trin og retning, eller at nogen er mere værd end andre. Vi er en familie, vi har alle vores plads, og vi er alle vigtige for fællesskabet på Kohberg.”

I Kohberg står værdierne ikke bare på kaffekopperne – de bliver levet og efterlevet hver eneste dag.

Ahmad El-Hajj startede som afløser på Kohberg i 2013, og i dag er han lagerchef på vores bageri i Taastrup.  For Ahmad El-Hajj er værdibaseret ledelse vigtig for at skabe et godt arbejdsmiljø.

- Du skal have et åbent og tillidsfuldt forhold til dine kolleger for at kunne arbejde med det fysiske arbejdsmiljø, og på vores teammøder og vores tavlemøder er der en meget tydelig åbenhed. Vi er oprigtigt nærværende, og vi lytter til hinanden. Andre virksomheder arbejder med arbejdsmiljøet som en proces. Det gør vi ikke. Vi skaber engagement, så vi får laveste fællesnævner med. Engagementet skal komme nedefra, ellers kommer vi ikke i mål, fortæller Ahmad El-Hajj. 

Et spørgsmål om kultur
Når Ahmad El-Hajj endte med at gøre karriere i Kohberg, skyldes det i høj grad, at hans chef viste ham tillid og gav ham nye udfordringer og muligheder.

- Når jeg ser Kohbergs værdier, så tænker jeg bare på min chef. Han har lært os at efterleve Kohbergs værdier og tænke fremad i et bredere perspektiv. Hvis vi laver fejl, så får det ikke bare lov til at passere. Vi stopper op og finder ud af, hvad der er sket, hvad vi kan lære, og hvordan vi bliver bedre. Hele tiden opfølgning og korrigerende handlinger. Sådan er vi opdraget, og det er en vigtig del af kulturen på Kohberg, fortæller Ahmad El-Hajj, og fortsætter: - Arbejdsmiljøet, BRC – det er kultur, og det må ikke bare være på overfladen. Vi skal ikke bare være klar, når der kommer audit eller uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet. Vi skal leve det, så vi agerer på samme måde under et uanmeldt besøg, som vi gør til hverdag.

Og så er det vigtigt at lede sin viden med resten af organisationen:

- Når vi gennemgår TTU’er på vores møder, tænker vi også på helheden. Er der noget af det, vi ændrer nu, der kan gøre en forskel i de andre afdelinger? Noget vi kan inspirere de andre med? Så vi kan dele vores erfaringer, i stedet for at skulle dumme os i alle afdelinger, før organisationen lærer af det, afslutter Ahmad El-Hajj.

Vi er alle vigtige for fællesskabet på Kohberg
Robert Due Jensen har været ansat på Kohbergs bageri i Taastrup i mere end 35 år - han er 66 år og går på pension næste år. Som en del af Kohbergs seniorordning arbejder Robert Due Jensen i dag 3 dage om ugen.

- Kulturen på Kohberg er rigtig god. Her er en meget fri tone, ikke noget med kæft, trit og retning, eller at nogen er mere værd end andre. Vi er en familie, vi har alle vores plads, og vi er alle vigtige for fællesskabet på Kohberg. Det er ikke bare tom snak, fastslår Robert Due Jensen, der også er formand for Taastrupafdelingens personaleforening og 10 timer om ugen arbejder som en af fem arbejdsmiljørepræsentanter på bageriet i Taastrup.

Før han kom til Kohberg, arbejdede Robert Due Jensen som leder i bl.a. frysebranchen med ansvaret for mange medarbejdere. Men det var ikke dét liv, han ville have.

- Det er ikke alle, der har lyst til at gøre karriere, og jeg kunne mærke, jeg havde nogle andre livsværdier. Min fritid og mine fritidsinteresser er vigtige for mig, og derfor har det været vigtigt for mig at være 100 % på, når jeg er på arbejde, men også at kunne gå ud ad døren og holde fri. Det har jeg haft mulighed for på Kohberg, afslutter Robert Due Jensen.