Velkommen til Kohberg.

Hvilken side ønsker du at besøge?

Luk
Hero
LEDER I KOHBERG

"Det er en helt naturlig del af vores DNA som virksomhed at rekruttere internt og dyrke vores talenter"

Hos Kohberg fik Alex Elmhorst selv muligheder i en ung alder - nu vil han gerne give noget igen.

Alex Elmhorst startede på Kohberg i 2008, og selvom han begyndte som ufaglært på natholdet på Kohbergs lager i Taastrup, fik han hurtigt flere og spændende udfordringer:

- Jeg var 21 år, da jeg startede som plukker på natholdet. Jeg har nok altid delt ærligt ud omkring mine ideer, meninger og holdninger, og det var noget, der blev lagt mærke til fra min daværende chef. Han må have set et potentiale i mig, selvom jeg i sagens natur var ung og havde rigtig meget at lære. Efter få måneder blev jeg udnævnt til teamleder med driftsansvar i nattetimerne, fortæller Alex Elmhorst.

Arbejdet med målsætning, fælles værdier og en god arbejdskultur er blevet helt centrale for Alex Elmhorst’ karriere i Kohberg. For siden han sagde ja til stillingen som teamleder for natholdet, er det kun gået én vej, og i dag er han chef for al logistik i Kohberg og selv med til at spotte nye talenter.

- Da jeg startede i Kohberg, havde jeg på ingen måde en langsigtet plan. Jeg havde ikke tænkt over det, men det ligger nok til mig at tage styringen, hvis jeg får muligheden for det, men for mig har det aldrig været det med at være chefen, der var vigtigt. Det har altid været at være med til at udvikle og påvirke organisationen og gøre en forskel, fortæller Alex Elmhorst.

Talent har intet med alder at gøre
At Alex Elmhorst selv fik muligheder i en ung alder, er afsæt for hans arbejde i dag. Han vil gerne give noget igen.

- Som leder skal du se et lille frø og så give det gødning og vand ved at sparre og udfordre, at give feedback og ikke mindst selv lytte og lære. Det er din fornemmeste opgave at støtte dem og bidrage til at udvide deres
egen horisont, dér hvor de måske ikke selv havde set deres kompetencer og inspirere dem til, hvordan de selv kan løse opgaven. Lade være med at give dem svaret, men give dem hints, så de selv finder derhen, fortæller Alex Elmhorst og fortsætter: - Talent har i øvrigt ikke noget med alder at gøre. Det er blot et spørgsmål om, hvornår i livet man får belyst en særlig evne, færdighed eller begavelse, som danner grobund for udvikling, der ikke kræver en ekstrem indsats. En naturlig del er også, at man som ung eller ældre laver fejl. Det skal være acceptabelt, så længe vi lærer af dem og finder løsninger på at undgå gentagelser. Ordet ”ansvar” kan virke afskrækkende for nogen, men for de fleste handler det måske mere om at skulle ”stå til ansvar”, hvis noget f.eks. går galt, og det kan være angstprovokerende. Det skal det ikke være, for livet er én lang læring. I læringskurven er de fejl, vi har begået, ofte dem med den mest stejle læringskurve, og det skal vi anvende konstruktivt. Vi skælder ikke ud, men arbejder med læring og løsninger.

Som leder betyder Kohbergs værdier meget i det daglige arbejde for Alex Elmhorst.

- Vi skal kigge på Kohbergs værdier, vi skal identificere os med dem, og så skal vi bringe dem videre til dem, vi har omkring os. Det er vores vigtigste rolle som ledere, fortæller Alex Elmhorst og fortsætter: - At se, hvordan man kan bidrage til at gøre en positiv forskel for et andet menneske, er helt fantastisk. Dét at åbne en ny dør og være med til at skabe rammerne for et godt arbejdsliv. Der er jo forskellige faser i et liv, og når vi som ledere er tæt på vores medarbejdere, bør vi forsøge at tilpasse deres arbejde, hvor der det er muligt, ud fra de måske ændrede vilkår de har i deres liv. Det er en forudsætning for at fastholde og udvikle medarbejderne.

I Kohberg er der rig mulighed for uddannelse
Alex Elmhorst har selv i flere omgange taget imod tilbud om at videreuddanne sig. Senest har han påbegyndt HD uddannelsen på SDU, som han efter planen afslutter 2026:

- I Kohberg er der rig mulighed for at uddanne sig, hvis det er det, du ønsker, og som leder er det vigtigt at tage fat i sine medarbejdere og tilbyde at løfte dem med uddannelse. Også dem, der ikke nødvendigvis selv havde tænkt, at uddannelse var en mulighed eller et ønske, afslutter Alex Elmhorst.