Velkommen til Kohberg.

Hvilken side ønsker du at besøge?

Luk
Hero
KARINA SIKRER KVALITETEN AF VORES PRODUKTER

"Vi fører kontrol på hele flowet, fra råvarerne kommer ind, til de færdigpakkede brød forlader pakkeriet”

Karina Absalonsen er uddannet laborant og har arbejdet med fødevaresikkerhed, audits og fødevarekvalitet siden 2005.

I 2019 blev Karina Absalonsen headhuntet til Kohberg, og hun arbejder i dag som kvalitetsleder i Kohbergs varesikring. Her sikrer hun, at alle vores produkter lever op til fødevarelovgivningens krav.

- Når vores produktudviklere har udviklet en ny recept, kigger vi i varesikring på alle råvarer for at sikre, at de lever op til gældende lovgivning. Bliver råvarerne godkendt, bliver de sat sammen til en recept, og der bliver udarbejdet en deklaration for produktet, fortæller Karina og fortsætter: - På deklarationen skal alle ingredienserne stå i en bestemt rækkefølge, og derudover sikrer vi, at der ikke står noget på emballagen, der kan vildlede forbrugerne. F.eks. må vi kun kalde et rugbrød for ”Gulerodsrugbrød”, hvis det indeholder en vis andel gulerødder.

Kontrol - fra råvarer til færdigpakket brød
I varesikring arbejder Karina Absalonsen også med udarbejdelsen af kundespecifikationer, der kan fylde op til 30 sider på ét receptnummer. Specifikationerne kan indeholde mange forskellige oplysninger om produktet, f.eks. hvor er kornet vokset, og hvor det er bearbejdet.

Karina Absalonsen er som ansvarlig for Kohbergs varesikring også en del af vores kvalitetsafdeling, og her har hun bl.a. rollen som HACCP-teamleder i vores to rugbrødsbagerier i Bolderslev.

- Som HACCP-teamleder har du ansvaret for den daglige fødevaresikkerhed, altså at sikre at alle de produkter, vi sender på markedet, er i orden. Det foregår dels ved hygiejnekontrol, dels ved linjekontrol hvor vi kontrollerer, at alle Kohbergs krav samt alle krav fra Fødevarestyrelsen og BRC bliver overholdt, fortæller Karina Absalonsen.

Ved linjekontrollerne gennemgår kvalitetsmedarbejderen hele bagelinjen sammen med bagerichefen og en medarbejder fra Kohbergs vedligeholdsafdeling.

- Vi fører kontrol på hele flowet, fra råvarerne kommer ind, til de forlader pakkeriet. Det kan være undersøgelser af småkomponenterne, mulig risiko for kontaminering eller kontrol af kvalitetskrav, f.eks. særlig mærkning af spande, der bliver anvendt til fødevarer, fortæller Karina Absalonsen og afslutter: - Samtidig gennemgår vi alle de såkaldte CCP’er, dvs. Critical Control Points. Det er afgørende led i flowet, fordi det er her, vi sikrer, at der ikke er fremmedlegemer i produkterne, bl.a. med X-ray eller metaldetektorer.